TRLİFEHABER, Güncel Haberler, Sondakika haberler, İş İlanları, Aktuel ürünler

Medyum nasıl olunur? Medyum çeşitleri

Medyum  nasıl olunur? Medyum  çeşitleri
12 Haziran 2022 - 8:05

Ruhsal varlıklarla iletişime geçen ve geleceği görme yeteneği olduğunu iddia edilen medyumlar günnümüz de popülerliğini korumaya devam ediyor

Medyum nedir? Medyum nasıl olunur? Medyum çeşitleri neler ? Medyumlar hakkında her şey haberimizde

Medyum nedir?

Medyum terimi spirit sözlüklerde “Dünya’daki bedenini terk etmiş ruhlarla irtibat kurarak onlardan aldıkları tesirleri çeşitli tezahürler halinde Dünya’ya yansıtan, psişik bakımdan duyarlı (hassas) kimselere (zihinsel medyumlar) veya herhangi bir ruhsal irtibat sözkonusu olmaksızın paranormal fenomenler ortaya koyabilen özel yeteneklere sahip kimselere (fiziksel medyumlar) verilen ad” olarak tanımlanır.

Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi bir medyumun paranormal bir fenomen ortaya koymasında medyumun ruhundan başka bir ruhun var olması şart değildir.

Yani medyumun ruhundan başka bir ruhun sözkonusu olmadığı medyumnik tezahürler de mevcuttur. Fakat kimi medyumnik tezahürlerde ilk etkenin medyumun ruhunun mu yoksa bir bedensiz ruhun mu sözkonusu olduğunu anlamak son derece güçtür.

 

Medyum nasıl olunur?

Spiritüalist anlayışa göre, medyumluk yeteneğine sahip olmak bir hüner değildir ve spiritüalist etik anlayışına göre, kişinin bu yeteneğini asla yanlış yollarda veya çıkar amacıyla kullanmaması gerekir. Zaten spiritüalistler ruhsal irtibat seanslarının çıkar sağlamak, geleceği öğrenmeye çalışmak veya vakit geçirmek amacıyla düzenlenmesi ve irtibat kurulan ruha bu tip soruların yöneltilmesi halinde seanstakileri ne gibi tehlikelerin beklediklerini bildiklerinden, böyle şeylere asla eğilim göstermezler.

Bu tip seansları düzenleyenler deneysel spiritüalizm hakkında yeterince görgü, bilgi ve deneyime sahip olmadan bu işe kalkışanlardır ki, böyle kimselerin sonu genellikle obsesyon olayı ile, yani akıl hastanesine gidişle biter. Neo-spiritüalist terminolojide medyumluk yalnızca psişik duyarlı olmaktan ibaret değildir; “medyum”, medyumluk hakkında yeterince, görgü, bilgi ve deneyime sahip olmasının yanı sıra, medyumluğun gereklerini, vazifelerini, sorumluluklarını yeterince bilen ve uygulayan kimseye denir.

Üstelik, medyumun gereken niteliklere sahip olması da yeterli değildir; o niteliklere medyumu transa sokan ve yönlendiren operatörün de sahip olması gerekir.

Kısaca ruhçulara göre, medyumluk ne falcılıktır, ne de amatörce yapılabilecek bir iştir.

2022 medyum türleri nelerdir?

Medyumlar yaptıkları işe göre sınıflara ayrılmaktadır. İşte medyum türleri:

Sezgisel Medyum

Adından da anlayacağınız üzere sezgilerine göre hareket eder ve yaptığı işin bilincinde olur. Olaylar kendi isteklerine göre şekillenir ve ortaya çıkar.

Mekanik Medyum

Bu medyumlar kendi istekleri gibi hareket etmezler. Gelişen olaylarda kendileri bilinçli bir şekilde yapmazlar.

Otomatik Medyum

Kendi isteklerine göre hareket etseler de olayın gelişimini kontrol edemez ya da değiştiremezler.

Fiziksel Medyum

En çok korkulan medyumdur. Paranormal yetenekleri bulunan bu medyum, telekinezi gibi çeşitli yetenekleri bulunmaktadır.

Zihinsel Medyum

Yetenek olarak sadece ruhani varlıklar ile görüşüp konuşma gibi durumu bulunmaktadır. Bu varlıklar ile bilgi alışverişi yaparak işlerini yapmaktadır.

Üfürükçü Medyum

Son zamanlarda Türkiye’de çok olan bir medyum çeşididir. Kişi bilgilerini sanal ortamda kontrol edip araştıran bu kişiler kendilerine medyum demektedir. Hiçbir şekilde medyum ile alakası olmayan bu şahıslar sadece dolandırma ve para peşindedirler. Bu yüzden bunlara itibar göstermeyiniz.